if ( function_exists('cn_cookies_accepted') && cn_cookies_accepted() ) { }
ZAVŘÍT

NAŠE PRODUKTY

Všechny produkty

TN70

Prasnice TN70 je kříženka A-linie a Norsvin Landrace. Tato prasnice kombinuje nejlepší vlastnosti těchto dvou linií, kterými jsou plodnost, dlouhověkost, schopnost odstavit početné vrhy a také přispívá k vynikající kvalitě výkrmových zvířat.

Prasnice TN70 produkuje velké vrhy silných a vyrovnaných selat, které vynikají v rychlém růstu, efektivitě využití krmiva a kvalitě jatečného těla.

 • Vysoká plodnost
 • Rychlý růst a vysoká efektivita využití krmiva
 • Schopnost odstavit početné vrhy

TN60

Prasnice TN60 je kříženka A-linie a Z-linie. Je to robustní a odolná rodičovská prasnice, která dosahuje vynikajících výsledků i v oblastech s vysokými teplotami a v náročných podmínkách.

Prasnice TN60 má početné vrhy a její potomstvo je rychle rostoucí s velmi dobrou kvalitou jatečného těla. Vysoká žravost a silné končetiny přispívají k bezkonkurenční dlouhověkosti v těch nejtěžších podmínkách.

 • Robustní a silná
 • Vysoká plodnost
 • Vyrovnané a rychle rostoucí potomstvo

Topigs 20

Rodičovská prasnice Topigs 20 je kříženka A-linie a N-linie, která se vyznačuje velice dobrou plodností. Díky vynikajícím mateřským vlastnostem odchovává velké množství selat.

Prasnice Topigs 20 má silné končetiny, je soběstačná a její potomstvo se vyznačuje vitalitou, vysokým přírůstkem a nízkou konverzí krmiva.

 • Vysoká plodnost
 • Vynikající mateřské vlastnosti
 • Klidná a soběstačná

Čistokrevné linie

Topigs Norsvin má širokou škálu základních linií. Každá má své specifické vlastnosti. Kombinací těchto linií lze vyšlechtit ten správný typ prasete pro každou situaci. To znamená produkci optimálních selat a výkrmových prasat pro každý systém chovu, typ klimatických podmínek a trh.

Norsvin Duroc

Otcovská linie Norsvin Duroc je robustní a produktivní s vysokým podílem masa. Selata kanců Norsvin Duroc jsou vitální a mají vysoké přírůstky.

 

 • Vitální potomstvo s vysokou zmasilostí
 • Velmi nízká konverze krmiva
 • Výborná kvalita masa
 • Šlechtění s využíváním CT

Top Pi

Kanec Top Pi je vhodný pro uzavřené farmy s vlastním výkrmem, které svoje prasata dodávají spracovatelům vyžadující dobrou konstituci zvířat s vynikající kvalitou jatečně upraveného těla.

 • Vynikající kvalita jatečně upraveného těla s nízkým hřbetním tukem a vysokou kotletou
 • Vynikající efektivita krmiva
 • Dobrá uniformita potomstva
 • Dobrá kvalita masa
 • Silná a vitální selata s nízkým úhynem
 • Efektivní produkce

Tempo

Kanec linie Tempo se vyznačuje vynikající vitalitou potomstva. Potomci kance Tempo rychle rostou, jsou silní a robustní od narození až po zpeněžení. Mají velice dobrou celkovou efektivitu krmiva díky nízkým ztrátám a dobré konverzi krmiva.

 • Vysoká odolnost a robustnost
 • Vysoký počet živě narozených selat ve vrhu
 • Silná, uniformní, rychle rostoucí selata
 • Vhodný pro systémy výkrmu s možností restrikce, s využitím vedlejších produktů z potravinářského průmyslu
 • Vysoký příjem krmiva a vysoká užitkovost, i za náročných podmínek chovu
 • Výborná kotleta a křehké maso

Talent

Kanec Talent je ideální pro uzavřené farmy s vlastním výkrmem, které požadují efektivní výkrmová zvířata určená pro trh s čerstvým masem. Potomci kance Talent jsou rychle rostoucí a mají dobrou kvalitu jatečného těla.

 • Efektivní potomstvo spojující vysoký přírůstek a nízké konverzi krmiva
 • Vhodný pro adlibitní krmení
 • Uniformní a vitální výkrmová prasata
 • Vysoký podíl masa a nadstandardní kýta
 • Vysoká kvalita jatečně upraveného těla a masa

InGene

Díky InGene máte možnost vyrobit si Topigs Norsvin prasnice na svém vlastním chovu za pomoci znalostí a podpory pracovníků firmy Topigs Norsvin. Stanete se tak šlechtitelem pro svou farmu a využijete genetického pokroku, který Topigs Norsvin realizuje.

Vytvoříte si uzavřený obrat stáda a nadále nebude potřeba dovážet živá zvířata na farmu. Stačí pouze dovážet inseminační dávky. Nejlepší prarodičovské prasnice jsou použity pro produkci nové generace této linie, ostatní produkují rodičovské prasnice.

Získejte přístup k nejlepšímu genetickému materiálu
Se systémem InGene od Topigs Norsvin můžete použít nejlepší genetický materiál přímo z vrcholu šlechtitelské pyramidy na své vlastní farmě.

Využijte znalostí Topigs Norsvin
Pomocí InGene můžete využívat znalostí Topigs Norsvin. Naši specialisté Vás podpoří ve všem ohledně šlechtění a selekce.

Staňte se součástí globálního šlechtitelského programu prostřednictvím Pigbase
Vaše farma, a to zejména veškerá činnost týkající se šlechtění, bude propojena s Pigbase. To znamená, že prasnice na Vašem chovu mohou být zahrnuty do rozsáhlé celosvětové šlechtitelské databáze Topigs Norsvin.

Výhody InGene

 • Dovážíte pouze semeno a žádná nová zvířata do chovu; zdravotní rizika jsou minimální.
 • Vytváříte prasničky se specifickou imunitou pro vaši farmu, stabilizujete zdravotní stav stáda.
 • Maximální genetický pokrok podle Vašich potřeb. Výkonnost prasnic z Vašeho produkčního prostředí je zahrnuta do výpočtu plemenných hodnot Vaší chovné populace.
 • Jednoduše realizovatelná selekce na základě specifických charakteristik farmy.
 • Získáte přístup k inseminačním dávkám od kanců mateřských linií z nukleových šlechtitelských chovů Topigs Norsvin.
 • Uživatelská dostupnost: Vzhledem k integraci do softwaru pro řízení chovu a možnosti přizpůsobení jednotlivých sestav z Pigbase dle požadavků Vašeho chovu, je InGene uživatelsky přívětivý.