if ( function_exists('cn_cookies_accepted') && cn_cookies_accepted() ) { }
ZAVŘÍT

NAŠE PRODUKTY

Otcovské linie

Norsvin Duroc

Otcovská linie Norsvin Duroc je robustní a produktivní s vysokým podílem masa. Selata kanců Norsvin Duroc jsou vitální a mají vysoké přírůstky.

 

 • Vitální potomstvo s vysokou zmasilostí
 • Velmi nízká konverze krmiva
 • Výborná kvalita masa
 • Šlechtění s využíváním CT

Top Pi

Kanec Top Pi je vhodný pro uzavřené farmy s vlastním výkrmem, které svoje prasata dodávají spracovatelům vyžadující dobrou konstituci zvířat s vynikající kvalitou jatečně upraveného těla.

 • Vynikající kvalita jatečně upraveného těla s nízkým hřbetním tukem a vysokou kotletou
 • Vynikající efektivita krmiva
 • Dobrá uniformita potomstva
 • Dobrá kvalita masa
 • Silná a vitální selata s nízkým úhynem
 • Efektivní produkce

Tempo

Kanec linie Tempo se vyznačuje vynikající vitalitou potomstva. Potomci kance Tempo rychle rostou, jsou silní a robustní od narození až po zpeněžení. Mají velice dobrou celkovou efektivitu krmiva díky nízkým ztrátám a dobré konverzi krmiva.

 • Vysoká odolnost a robustnost
 • Vysoký počet živě narozených selat ve vrhu
 • Silná, uniformní, rychle rostoucí selata
 • Vhodný pro systémy výkrmu s možností restrikce, s využitím vedlejších produktů z potravinářského průmyslu
 • Vysoký příjem krmiva a vysoká užitkovost, i za náročných podmínek chovu
 • Výborná kotleta a křehké maso

Talent

Kanec Talent je ideální pro uzavřené farmy s vlastním výkrmem, které požadují efektivní výkrmová zvířata určená pro trh s čerstvým masem. Potomci kance Talent jsou rychle rostoucí a mají dobrou kvalitu jatečného těla.

 • Efektivní potomstvo spojující vysoký přírůstek a nízké konverzi krmiva
 • Vhodný pro adlibitní krmení
 • Uniformní a vitální výkrmová prasata
 • Vysoký podíl masa a nadstandardní kýta
 • Vysoká kvalita jatečně upraveného těla a masa