InGene – nejlepší „domácí“ prasnice

InGene – nejlepší „domácí“ prasnice

Díky InGene můžete produkovat přímo na své farmě Topigs Norsvin prasnice, a to s veškerými znalostmi a podporou firmy Topigs Norsvin. Stanete se šlechtitelem své vlastní farmy se všemi výhodami, které vám může nabídnout genetický pokrok Topigs Norsvin.

S programem InGene tvoří část stáda prasnic na chovu čistokrevné prasnice. Čistokrevné prasnice s nejlepším TSI jsou inseminovány semenem od kanců stejné linie, čímž vzniká další generace čistokrevných prasnic. Zbytek těchto prasnic je inseminován jinou čistokrevnou linií, aby vznikly rodičovské prasnice F1. S tímto chovným programem se na farmu dodává místo živých zvířat pouze semeno, což minimalizuje zdravotní rizika.

Co je však ještě důležitější, program InGene nabízí chovatelům přístup k semeni s nejvyšší genetickou hodnotou ze samotného vrcholu šlechtitelské pyramidy Topigs Norsvin. To se v době, kdy je pokrok v genetice rychlejší než kdykoli dřív, skutečně vyplácí. InGene je však ještě víc, než jen špičkový genetický materiál. Umožňuje také zapojení do celosvětového šlechtitelského programu Topigs Norsvin. Třetím prvkem programu InGene je pak podpora od našich odborníků, kteří svými znalostmi a zkušenostmi pomáhají chovatelům využívat InGene efektivně a s maximální přidanou hodnotou.

Velcí producenti volí InGene

Jednou ze zemí, v nichž využívá InGene velké množství chovů, je Španělsko. Isabel Portal a Jonatan Sanchez-Osorio podporují mnoho uživatelů InGene a pozorují jasný trend přechodu větších sdružených producentů k InGene. „Tak to také funguje nejlépe,“ říká Isabel Portal. „Tyto farmy si mohou dovolit dostatečně velké stádo čistokrevných prarodičovských prasnic na správné šlechtění a selekci. A to je společně se zájmem a ochotou zaměstnanců farem naprosto zásadním předpokladem pro úspěch.“

Jonatan Sanchez-Osorio občas slýchá, že InGene vyžaduje čas navíc. Sanchez-Osorio k tomu říká: „Nepotřebuje mnoho času navíc, spíše si všímám, že by zaměstnanci a vedoucí farem měli být preciznější. Potřebují například věnovat více pozornosti inseminaci a následnému zaznamenávání dat.“ Tato mimořádná pozornost má však své výhody. „Často je výsledkem takové speciální pozornosti zlepšení celkového managementu farmy. Dá se tedy říct, že i takto nepřímo přispívá InGene k lepším výsledkům.“

InGene je:

⇒ Maximální genetický pokrok z vrcholu šlechtitelské pyramidy
⇒ Znalosti a podpora specialistů Topigs Norsvin
⇒ Snížení zdravotních rizik

Více novinek