Nové místo k odpočinku během přepravy v Německu

Nové místo k odpočinku během přepravy v Německu

Společnost Topigs Norsvin se rozhodla zřídit svá vlastní odpočívadla během přepravy zvířat v rámci EU. Tato místa se nacházejí ve strategických lokalitách. Jsou určena výhradně pro plemenná zvířata Topigs Norsvin. Minulý měsíc jsme uvedli do provozu nové odpočívadlo v Německu.

Odpočívadlo bylo rekonstruováno, poté podrobeno čištění a dezinfekci, aby splňovalo naše přísné požadavky z hlediska zdraví zvířat, bezpečnosti a welfare. Odpočívadlo se nachází v lokalitě s nízkou koncentrací prasat, aby byla zajištěna biosekurita.

Odpočívadla, která může využívat každý, představují obrovské zdravotní riziko. Z důvodu welfare zvířat uzákonila EU povinnost odpočinku na oficiálních odpočívadlech během přepravy zvířat na velké vzdálenosti (> 24 hodin). Stejným procedurám je na těchto odpočívadlech podrobeno velké množství vozidel. Vzniká tím závažné ohrožení, neboť zvířata s vysokým zdravotním statusem mohou být kontaminována patogeny od konvenčních prasat. S našimi vlastními odpočívadly, určenými pouze pro zvířata Topigs Norsvin, eliminujeme toto riziko.

Topigs Norsvin má odpočívadla v Německu a ve Finsku. Do budoucna plánujeme zřídit ještě více vlastních odpočívadel.