Celková efektivita krmiva

Celková efektivita krmiva

Topigs Norsvin je synonymem efektivní produkce vepřového masa. Genetický materiál Topigs Norsvin umožňuje maximální celkovou efektivitu krmiva v rámci celého produkčního cyklu od narození po porážku. Náklady na krmivo jsou nejvyšší nákladovou položkou v chovu prasat a v budoucnu dále porostou. Proto je efektivita krmiva zásadním aspektem produkce prasat. Náš genetický materiál zajišťuje maximální efektivitu krmiva díky nízké konverzi krmiva a nízké mortalitě našich prasnic a zvířat ve výkrmu.

Další aspekty ovlivňující celkovou efektivitu krmiva:

Dlouhověkost prasnic:

Prasnice Topigs Norsvin jsou jednoduché na obsluhu, silné a produkují za svůj život vysoký počet vrhů.

Efektivita laktace a plodnost:

Výsledkem vyváženého šlechtitelského programu prasnic Topigs Norsvin je vysoký počet selat v každém vrhu a dobrá efektivita laktace.

Vitální selata a výkrmová prasata:

Už víc než 10 let provádí Topigs Norsvin šlechtění na vysokou vitalitu selat. Výsledkem jsou uniformní vrhy životaschopných selat.

Nízká mortalita ve výkrmu:

Prasata Topigs Norsvin jsou vitální, což znamená nízkou mortalitu a vysokou efektivitu krmiva.