Jak krmit prasnice v létě

Léto je tu a je nejvyšší čas k provedení opatření, která omezí nepříznivý dopad tepelného stresu na příjem krmiva. Tepelný stres může výrazně ovlivnit užitkovost prasnic. Jakmile teploty ve stáji překročí 27°C, začnou se u prasnic projevovat negativní účinky tepelného stresu. Snížení příjmu krmiva, nižší mléčnost, větší ztráty živé hmotnosti prasnic, nižší hmotnost selat při odstavu a horší výsledky reprodukce – to všechno jsou důsledky tepelného stresu. Účelem tohoto krátkého sdělení je pomoci zákazníkům Topigs Norsvin připravit se s předstihem na nadcházející léto. Výživářský tým společnosti Topigs Norsvin si klade za cíl pomáhat svým klientům, aby si jejich „prasnice udržely optimální příjem krmiva a dobrou kondici po celé léto.“

Abychom zabránili zhoršení výsledků užitkovosti prasnic v létě, můžeme provést dvě základní opatření:

 1. Stimulovat příjem krmiva u kojících prasnic
 2. Zabránit nadměrné ztrátě tělesné kondice prasnic během laktace

1. Jak stimulovat příjem krmiva u kojících prasnic

V létě je důležité podporovat vyrovnaný příjem krmiva, protože to může mít příznivý dopad na zabřezávání prasnic, laktaci i dlouhodobou užitkovost. Změny ve složení krmné směsi umožní prasnicím přijímat i v létě dostatečné množství živin, které potřebují k udržení úrovně užitkovosti a tělesné kondice. Níže uvádíme několik tipů, jak dosáhnout maximálního příjmu krmiva u prasnic v létě:

Omezit produkci tělesného tepla z krmiva

 • Při procesech trávení vlákniny a deaminace bílkovin se uvolňuje více tepla než u sacharidů. Proto je vhodné snížit podíl vlákniny v krmné dávce o 1 – 2% (v závislosti na původním obsahu vlákniny). Snížení podílu vlákniny v krmivu kompenzujte doplňkem účinného laxativa (obvykle ve formě soli). Také zvažte snížení hladiny dusíkatých látek zhruba o 2% zařazením syntetických aminokyselin tak, aby se nezměnil poměr lysinu proti dalším aminokyselinyám.

Zvýšit koncentraci živin v krmné směsi

 • Jde především o zvýšení koncentrace živin ve směsi pro kojící prasnice s ohledem na očekávané snížení příjmu krmiva. Zvyšte hladiny vitamínů, makroprvků a mikroprvků vzhledem k očekávanému poklesu příjmu. Příjem krmiva v létě může snadno poklesnout o 5 – 10%.
 • Krmné směsi pro kojící prasnice s vyšším obsahem tuku se téměř vždy doporučují v podmínkách tepelného stresu. I když je zvýšení tuku na 5 – 6% vhodnou strategií, může představovat určité riziko. Letní krmné směsi s vyšším obsahem tuku jsou náchylnější k oxidaci a rychleji dochází k jejich znehodnocení v korytech, což dále zhoršuje příjem krmiva. Konzultujte s dodavatelem krmiv, jaká je nejvhodnější strategie zařazení tuku do směsí pro zvýšení koncentrace energie.

Zvýšit frekvenci krmení

 • Podávejte menší dávky krmiva víckrát denně, aby se snížila tvorba tělesného tepla při trávení. Když jsou dávky příliš velké, krmivo se může rychleji kazit, protože prasnice pijí více vody. Zbytky krmiva + voda + teplo = pokles příjmu krmiva u prasnice. Vhodnější je podávat krmivo častěji, v meších dávkách.
 • Posuňte časy krmení na časné ráno a pozdní odpoledne.
 • Snažte se v létě krmit alespoň třikrát denně. Před podáváním nového krmiva by vždy mělo být prázdné koryto.
 • Nepodávejte více než 2,5 kg na jedno krmení.

Co nejméně volné vody v krmné směsi

 • Volná voda v krmné směsi může být vyjádřena jako využitelná voda (AW). Její obsah by měl být pod 0,5 %.
 • Vysoký obsah volné vody v krmivu může způsobit rozvoj plísní a zvýšení kontaminace mykotoxiny, a také nadměrné vypařování vody v zásobnících krmiva (což může způsobit ucpávání krmných linek).

Doplňkové látky pro letní krmné směsi

 • Obsahy nebo zastoupení některých doplňkových látek se nemůže měnit v důsledku legislativních předpisů platných v dané zemi. Níže uvádíme seznam doplňkových látek, které podle výsledků výzkumů pomáhají omezit tepelný stres a zvýšit příjem krmiva u kojících prasnic. Proberte s dodavatelem krmiv, jaké jsou možnosti a vhodné hladiny takových látek v krmivu.
 • Doplňkové látky, které lze použít v létě pro zvýšení mléčnosti prasnic:
  • propionát chromitý / pikolinát chromitý
  • L-karnitin
  • betain nebo cholin chlorid
  • hydrogenuhličitan sodný (nezapomeňte na elektrolytovou rovnováhu)
  • antioxidanty (také vitamín E, selen a vitamín C)
  • ochrana jater (vitamíny skupiny B, niacin, kyselina citrónová a kyselina mravenčí)
  • oxid hořečnatý (jako laxativum)

Voda, voda, voda

 • Výzkumy ukázaly, že chladná napájecí voda zvyšuje příjem krmiva u kojících prasnic v letních měsících. Je vhodné zkontrolovat umístění nádrží na vodu. Jestliže jsou deset metrů nad zemí v přímém slunci, bude pravděpodobně lepší je umístit pod zem a vodu čerpat.
 • Voda by vždy měla být k dispozici ad libitum. Doporučuje se testovat kvalitu vody před začátkem léta, protože v letních měsících vypijí prasnice o 10 až 20% více vody.

Nezapomeňte, že při každé změně komponentového a živinového složení krmné směsi je potřeba zachovat rovnováhu mezi aminokyselinami a energií. Proto postupujte při úpravách krmné dávky opatrně, abyste nenarušili rovnováhu živin.

2. Jak zabránit nadměrné ztrátě tělesné kondice u kojících prasnic

Zachování optimální tělesné kondice je významnou strategií pro dosažení maximální celoživotní produktivity prasnic. Nízký příjem krmiva v laktaci může vést k nadměrné ztrátě živé hmotnosti prasnice, zejména v mladším věku, což způsobuje prodloužení intervalu mezi odstavem a říjí a zhoršení budoucí reprodukční užitkovosti. Když nedojde ke ztrátě tělesné bílkovinné hmoty v průběhu laktace, minimalizuje se interval mezi odstavem a říjí a následující vrh je početnější. Zde je několik tipů pro chovatele s genetikou Topigs Norsvin jak udržet tělesnou kondici kojících prasnic:

Zabránit nadměrnému ztučnění prasnic před porodem

 • Březí prasnice krmené tak, aby dosáhly optimální tělesné kondice, jsou připraveny úspěšně zvládat reprodukci po celý svůj život. Je prokázáno, že prasnice s nadměrnou kondicí na počátku laktace žerou méně krmiva než prasnice s nižší kondicí.
 • Je vhodné měřit výšku hřbetního tuku u prasnic. Cílem je, aby nejméně 85 % prasnic před porodem bylo doporučovaném v rozmezí (TN70 14-16 mm, TN60 15-17 mm a Topigs 20 16-19 mm).
 • Aby bylo zajištěné, že prasnice jsou ve správné kondici, měli by chovatelé hodnotit kondici prasnic pravidelně.

Zaměřit se na selata (včasný odstav a program krmení selat)

 • Různé studie ukazují, že dřívější odstav v kombinaci s podáváním mléčné krmné směsi přispívá k udržení kondice prasnice a dosažení optimální odstavové hmotnosti selat v podmínkách tepelného stresu.
 • Je vhodné odstavit selata o 2 až 5 dnů dříve, samozřejmě s ohledem na systém používaný v chovu a legislativu dané země.
 • Ulehčete prasnici podáváním doplňkové mléčné krmné směsi selatům nebo alespoň vhodně nastaveným programem krmení sajících selat. Začněte přikrmovat selata již třetí den po narození.

Prasnice, které příliš ztrácejí na váze během kojení, potřebují více aminokyselin

 • Zvyšte hladiny aminokyselin v krmné směsi pro kojící prasnice. Je vhodné použít syntetické aminokyseliny – až 3 kg syntetického lysinu na tunu krmné směsi. Porovnejte aktuální obsahy aminokyselin v KS s doporučenými hladinami, které jsou uvedeny v krmných manuálech pro prasnice Topigs Norsvin.
 • Výzkumy ukázaly, že může být také potřeba upravit profil aminokyselin u prasnic s nadměrnou ztrátou živé hmotnosti. Prasnice s nadměrnou ztrátou hmotnosti mají zvýšenou potřebu argininu a také threoninu.

Poznámky na závěr

Než přijdou letní vedra, je potřeba prověřit správné fungování chladících systémů. Zkontrolujte termostaty, ventilátory, vstupní vzduchové klapky, zvlhčovače a trysky.

Buďte připraveni na léto. V případě potřeby další asistence se na nás obraťte.

Sdílejte tento příspěvek: