Genetický pokrok TN70: silnější prasnice, více selat a lepší výkrm

Nejnovější genetický pokrok dosažený v populacích Norsvin Landrace a Z-linie na nukleových farmách Topigs Norsvin je působivý. Tyto dvě linie jsou základem pro prasnici TN70. Na chovech našich partnerů lze u prasnice TN70 v příštích 5 letech očekávat přibližně stejné genetické zlepšení.

Zmíněného zlepšení bylo dosaženo díky pokroku v jednotlivých vlastnostech a jedná se o skvělý příklad vyváženého šlechtitelského přístupu Topigs Norsvin.

>> o 1 odstavené sele na vrh více
Za posledních 5 let se genetický trend na úrovni nukleu u živě narozených selat zlepšil o 0,75 selete na vrh, ale zároveň tento pokrok nevedl ke zvýšení počtu mrtvě narozených selat, ani k vyšším ztrátám selat během laktace. Naopak, počet mrtvě narozených se snížil o 0,2 selete na vrh a mortalita do odstavu se snížila o 2,8 %. Negativně nebyla ovlivněna ani porodní hmotnost a uniformita vrhu.

To vše přispívá ke genetickému trendu 1 dalšího odstaveného selete na vrh za 5 let. To je vyšší než genetický trend pro živě narozená selata.

>> Zvýšená životnost prasnic
Spolu s vyšší produkcí se zlepšila i dlouhověkost prasnic. Budoucí prasnice TN70 bude ještě silnější a bude schopna produkovat více vrhů. Plodnost prasnic se také zlepší, protože se sníží riziko prodlouženého intervalu mezi odstavem a inseminací.

>> O 75 gramů vyšší denní přírůstek a zvýšená kvalita jatečně upraveného těla
V posledních 5 letech vedlo genetické zlepšení linií k vyššímu přírůstku u výkrmových prasat o 75 gramů denně. V tomto období se také zlepšila kvalita jatečně upravených těl.

>> O 16 kg méně krmiva ve výkrmu
Podstatného genetického pokroku je dosaženo také ve výkrmu. V uplynulých 5 letech genetický pokrok na úrovni nukleu snížil množství potřebného krmiva ve výkrmu o zhruba 16 kg na prase. Tato redukce je založena na kříženci TN Tempo x TN70 a postupně se dostane do chovů partnerů v příštích 5 letech. Tato zlepšená konverze krmiva znamená nejen nižší výrobní náklady, ale také menší dopad na životní prostředí.

Sdílejte tento příspěvek: