TN Tempo opět překonává konkurenci: nejvyšší ekonomická výhoda

Výsledky nezávislého testu ukazují, že jatečná prasata otcovské linie TN Tempo překonávají potomstvo otcovských linií dvou předních konkurentů na trhu v USA. Potomstvo TN Tempo se vyznačovalo podstatně větším počtem plnohodnotných prasat, nižší úmrtností a větším denním přírůstkem než skupina prasat konkurenčních otcovských linií. Tyto rozdíly ve výkonnosti přinesly ekonomickou výhodu ve srovnání s liniemi konkurentů ve výši 6,14 € respektive 1,11 € na jedno jatečné prase. Tento rozsáhlý vědecký výzkumný test provedl významný integrovaný producent vepřového masa ve Spojených státech amerických v podmínkách, kdy byla zvířata vystavena infekci PRRS.

Výsledky testu potvrzují výhodu odolnosti linie TN Tempo, jak ji prokázal již nezávislý test v roce 2018 provedený stejným významným integrovaným producentem vepřového masa. Výsledky tohoto testu rovněž ukázaly, že potomstvo TN Tempo přináší větší ekonomickou výhodu a nižší úmrtnost ve srovnání s otcovskou linií jiného významného konkurenta na trhu v USA.

Přístup společnosti Topigs Norsvin ke zvýšení přirozené odolnosti se vyplácí

Úspěch prasat otcovské linie TN Tempo prokazuje efektivitu přístupu vyváženého šlechtění společnosti Topigs Norsvin s důrazem na odolnost. Tento přístup přispívá k výkonné produkci prasat, vysoké jatečné hodnotě a nízké úmrtnosti, což přináší přímou a významnou přidanou hodnotu pro producenta. Zaměření společnosti Topigs Norsvin na chov prasat se zvýšenou odolností vůči chorobám znamená menší závislost na antibiotikách, nižší pracovní náročnost, lepší welfare zvířat a udržitelnější produkci vepřového masa.

Sdílejte tento příspěvek: