Potenciál prasnic TN70: 40 je nových 30

Potenciál prasnic TN70: 40 je nových 30

Farma Knieve odstavuje 37 selat na prasnici a rok a směřuje ke 40. Tento SPF chov v Norsku byl repopulovaný prasnicemi TN70 před třemi lety.

Každý týden je několik prasnic s vrhy s více než 20 živými, zdravými selaty. Vedoucí chovu Bent Riis-Pedersen:  „To jsem za celých 34 let své kariéry ještě neviděl.“ Prasnice TN70 mají velké vrhy kvalitních a a vyrovnaných selat.

Maximální biosekurita

Dokonce i při vstupu do kanceláře, umístěné asi 100 metrů od hospodářských budov, si musíme vydezinfikovat ruce a zout boty. „To poslední je kvůli tomu, že tu kancelář musíme sami uklízet,“ vysvětluje s úsměvem Bent Riis-Pedersen. I přes vtipy však Riis-Pedersen a jeho kolegové berou biosekuritu velmi vážně. Farma Knive má od své repopulace po epidemii MRSA status SPF. Byla první farmou nejen v Norsku, ale i v celém světě, která repopulaci po epidemii MRSA uskutečnila.

Přístup do hospodářských budov mají pouze Bent, jeho kolegové a veterinář. „A i ten musí dodržovat přísná pravidla – jsme jediní jeho klienti, kteří chovají prasata.“

Knive-farm-norway-4-768x453

Nejlepší matka na světě

Po uplynutí období sanace a rozsáhlých kontrolách od Norského úřadu pro bezpečnost potravin byla farma repopulována prasnicemi TN70. To se odehrálo asi před třemi lety, a jak se ukázalo, zvolit TN70 prasnice bylo správné rozhodnutí. Jak říká Riis-Pedersen: „Ještě nikdy jsem neviděl, aby byly prasnice tak dobrými matkami. Pokud mají 16 struků, což je naše minimum, zvládnou bez nejmenších fyzických problémů 16 selat. Je to úžasné.“ Nejsou to však jen mateřské schopnosti, čeho si Riis-Pedersen na těchto prasnicích tak cení. „Poskytují uniformní vrhy silných a robustních, velice kvalitních selat.“

Také statistiky z farmy zdůrazňují kvality prasnic TN70. V roce 2016 byl počet odstavených selat na jednu prasnici 35,9. Velikost vrhu byla v průměru 16,3 živě narozených selat a mortalita do odstavu těsně přes 8%. Odstav probíhá ve věku 30 dní. Na konci roku 2017 se očekává zvýšení počtu odstavených selat až na 38 na jednu prasnici.

„Už teď se blížíme k počtu 17,5 živě narozených selat na jeden vrh. Každý týden je několik prasnic s vrhy s více než 20 živými, zdravými selaty. To jsem za celých 34 let své kariéry ještě neviděl. Vzhledem k velikosti vrhů musíme pracovat s několika náhradními matkami. Nepoužíváme však žádné metody umělého odchovu.“

Při pohledu do budoucna předpokládá Riis-Pedersen v roce 2018 dosažení 40 odchovaných selat na prasnici. „S prasnicemi TN70 je jistě možné odchovat 40 selat. Říkáme že 40 je nových 30.“ Důležitým předpokladem k dosažení 40 selat na prasnici je pro Riise-Pedersena to, že prasnice musejí být schopné se o svoje selata postarat, aby nemusely být využívány žádné metody umělého odchovu selat.

Kontrola výšky hřbetního tuku před inseminací

Na otázku „Čím jste takových výsledků dosáhli?“ Riis-Pedersen odpovídá: „Z mého pohledu neděláme nic zvláštního. Věnujeme zvířatům velkou pozornost, ale když srovnám objem práce nyní a v době před repopulací prasnicemi TN70, je jí dnes vlastně méně.“ Jednou z příčin úspěchu je samozřejmě vysoký zdravotní status farmy, ale nenáročné prasnice TN70 k němu přispívají také.

Na pohled možná nic zvláštního, přesto se tu setkáme s věcmi, které rozhodně nejsou mezi chovateli prasat samozřejmostí. První z nich je oblast genetiky. Farma Knive využívá nejnovější genetické poznatky – to znamená konzistentní používání nejlepšího genetického materiálu s nejlepším chovným indexem. Prasnice pocházejí z nejnovějších, tedy nejkvalitnějších generací, a mají vysoký genetický potenciál. Další specialitou je metoda stanovení vhodné doby pro první inseminaci prasničky. To, zda je prasnička připravena, se neurčuje pouze podle jejího stáří a hmotnosti.

Hodnotí se také výška hřbetního tuku. Všechny prasničky jsou prohlédnuty a pokud nemají výšku hřbetního tuku přes 13 mm, nejsou inseminovány. Cílová hmotnost při první inseminaci ve věku 225 dní je 150 kg s již zmíněnou výškou hřbetního tuku. „Pokud dodržujeme pokyny pro krmení od firmy Topigs Norsvin, začínají svůj produktivní život ve skvělé kondici a dobře připravené. Jsou připravené přispět k našemu cíli – 40 odchovaných selat na prasnici a rok.“

Knive-farm-norway-3-768x532

Farma Knieve

Farma Knive se nachází v nádherné lokalitě poblíž norského městečka Drammen, v kopcích na břehu překrásného fjordu. Její vedoucí Bent Riis-Pedersen (49) pracuje na této farmě, vlastněné Knutem Langeteigem, již téměř 29 let. Bent a jeho čtyři kolegové se zde starají o 600 prasnic a prasniček. Díky systému ustájení prasnic na třech poschodích v jedné budově vyžaduje farma poměrně dost práce.

Odstavená selata jsou ustájena v samostatném zařízení, vzdáleném pět kilometrů od farmy prasnic. Také prasata ve výkrmu jsou ustájena jinde. Farma Knive má uzavřený obrat prasnic s vlastní produkcí prasniček, v jehož rámci vlastní stádo o velikosti asi 100 prasnic plemene Norsvin Landrace, produkujících prasničky TN70.

Více novinek