Šlechtěním proti kančímu pachu

Šlechtěním proti kančímu pachu

Omezení kančího pachu bylo jedním z chovných cílů společnosti Topigs Norsvin po mnoho let. Díky šlechtění se v některých liniích o 50% snížil podíl výkrmových prasat s kančím pachem. Potomstvo kanců Nador, genetiky Topigs Norsvin, má nejnižší pravděpodobnost výskytu kančího pachu.

Topigs Norsvin dosáhl významných úspěchů ve svém šlechtitelském úsilí s cílem omezit kančí pach. Graf ukazuje genetický trend pro podíl potomstva s kančím pachem u linií Top Pi, Talent a Tempo, finálních kanců Topigs Norsvin.

kančí pach graf

Méně kančího pachu

V případě kanců Tempo vykazuje potomstvo snížení téměř o 2%. Od roku 2008 do roku 2016 se kančí pach snížil z 5,5% na 3,7%, což znamená pokles skoro o 33%. Ve stejném období došlo u potomstva kanců Talent ke snížení o celých 51% a u kanců Top Pi o 41%.

To znamená, že se nyní kančí pach vyskytuje pouze u 2 až 3,5% potomstva finálních kanců Topigs Norsvin.

Společnost Topigs Norsvin zahrnula šlechtění na omezení kančího pachu do všech svých linií. Je součástí šlechtitelských cílů nejen u finálních kanců, ale také v mateřských liniích. Díky vynikajícím selekčním metodám, použití genomické selekce a aplikaci nejnovějších statistických modelů je možné omezit dědivost kančího pachu bez zhoršení reprodukčních vlastností prasnic.

Kanci Nador ještě o 40% nižší

Když byli před více než pěti lety uvedeni na trh kanci Nador, vytvořil Topigs Norsvin možnost dosáhnout ještě nižšího výskytu kančího pachu. Kanci Nador jsou selektovaní finální kanci, kteří mají mimořádně nízkou dědivost kančího pachu. Důsledkem je skutečnost, že jejich potomci mají o 40% nižší výskyt kančího pachu než potomstvo jiných kanců.

Při selekci kanců Nador jsou kombinovány fenotypové a genomické informace s výsledky subjektivního čichového testu HNS (Human Nose Score – klasifikace lidským nosem). Databáze kombinovaných dat umožňuje selektovat zvířata s nízkou pravděpodobností výskytu kančího pachu.

Další snížení v budoucnu

Genetická selekce se ukázala být opravdu dobrým nástrojem k omezování kančího pachu. Doposud však nebylo možné eliminovat kančí pach jen samotnou genetikou. Topigs Norsvin však pokračuje ve šlechtění s cílem omezit kančí pach a v následujících letech budou podniknuty zásadní kroky k ještě výraznějšímu snížení.