TN Tempo

TN Tempo

Kanec linie TN Tempo se vyznačuje vynikající vitalitou potomstva. Potomci kance TN Tempo rychle rostou, jsou silní a robustní od narození až po zpeněžení. Mají velice dobrou celkovou efektivitu krmiva díky nízkým ztrátám a dobré konverzi krmiva.

  • Vysoká odolnost a robustnost
  • Vysoký počet živě narozených selat ve vrhu
  • Silná, uniformní, rychle rostoucí selata
  • Vhodný pro systémy výkrmu s možností restrikce, s využitím vedlejších produktů z potravinářského průmyslu
  • Vysoký příjem krmiva a vysoká užitkovost, i za náročných podmínek chovu
  • Výborná kotleta a křehké maso