Našich 5 hlavních oblastí

Společnost Topigs Norsvin je více než jen genetika na nejlepší úrovni. Se svým rozsáhlým mezinárodním výzkumným oddělením a týmem technické podpory se mohou naši zákazníci spolehnout na nepřekonatelnou úroveň znalostí a podpory a řešení střižených na míru. Rychle a efektivně poskytujeme tu nejlepší možnou genetiku a pomáháme našim klientům maximalizovat potenciál našich produktů.

Výzkumný tým a tým technické podpory společnosti Topigs Norsvin pracují na pěti platformách:

Genetika a genomika
Genomická a genetická platforma realizuje a zavádí zlepšování ve šlechtění. Využívání a rozvoj nejnovějších technologií jako je genomika, strojové učení a vylepšené statistické modely podporují genetický pokrok. Manažeři šlechtitelského programu zavádějí nejlepší strategii šlechtění na našich nukleových chovech a na chovech našich zákazníků.

Odolnost a welfare zvířat
Výzkumný program na odolnost a welfare zvířat přispívá k vyšlechtění odolných prasat, u nichž probíhá užitkovost bez poklesů výkonnosti. Výsledkem jsou prasata, která se dokážou vyrovnat s výzvami. Jedním z našich cílů je vyšší welfare zvířat. Naši veterináři radí chovatelům a dalším partnerům v oblasti zdraví prasat a biosekurity a jsou tak součástí procesu rozšiřování genetiky.

Reprodukce
Na této platformě naši výzkumníci vyvíjejí a shromažďují znalosti o plodnosti kanců aprasnic. Tým technické podpory radí ohledně nejlepších postupů v oblasti reprodukce na farmách. Toto vede k efektivnější a rychlejší distribuci nejlepších genů a k lepším reprodukčním výsledkům. Také pomáhají inseminačním stanicím kanců, aby byli nákladově efektivní a zároveň zaměření na kvalitu produkce.

Kvalita masa a jatečného těla
Platforma pro kvalitu masa a jatečného těla přispívá k bezpečné a efektivní produkci chutného vepřového masa. To znamená zlepšení zmasilosti, kvality masa a výtěžnosti hodnotných masitých částí. Tým technické podpory vyvíjí a sdílí své znalosti. Nabízejí řešení pro výzvy, kterým čelí jatka, zpracovatelé masa, balírny a maloobchodníci.

Krmiva a efektivita krmiva
Členové technické podpory, kteří jsou součástí platformy krmiva a efektivity krmiva vyvíjí krmné receptury a krmné křivky. Výsledkem jejich práce jsou krmné manuály pro jednotlivé linie kanců a prasnic a jejich křížence. Výzkumníci se soustředí na správné modelování růstové křivky a křivky příjmu krmiva. Vyvíjejí nástroje na zvýšení genetického pokroku v efektivitě využití krmiva.