O nás

Nejinovativnější šlechtitelská organizace prasat na světě

Společnost Topigs Norsvin je známá svým inovativním přístupem při zavádění nových technologií a neustálým zaměřením na nákladově efektivní produkci prasat. Naše zaměření na inovativní šlechtění znamená, že každým rokem dosahujeme vyššího genetického pokroku. To vytváří přidanou hodnotu navíc a nové možnosti pro naše partnery. Naše genetické zlepšení je založeno na dvou hlavních základních kamenech: udržitelnosti a efektivitě. Našimi slovy: vyvážené šlechtění a celková efektivita krmení.

Společnost Topigs Norsvin vlastní chovatelé a zastává filozofii vyplácení dividend skrze genetický pokrok. To znamená, že vytváříme maximální přidanou hodnotu pro naše zákazníky.

Společnost Topigs Norsvin poskytuje nejlepší servis a podporu. Partnerům radí a pomáhá tým místních a globálních poradců. To umožňuje výrobcům zachytit plný potenciál genetiky Topigs Norsvin.

Díky našemu působení na místním trhu známe individuální potřeby a okolnosti. To činí ze společnosti Topigs Norsvin přirozenou první volbu pro dlouhodobá partnerství pro celé odvětví chovu prasat. Jsme hrdí na to, že spolupracujeme s našimi partnery, abychom nalézali nová řešení a pomáhali jejich podnikání prosperovat.

Historie inovací

2018

Delta Canada

Otevření tohoto centrálního testačního zařízení v Kanadě s krmnými stanicemi IFIR a CT dále podporuje genetický pokrok. Delta Canada je dvakrát větší než stanice Delta v Norsku.
2018
2012

Genomická selekce

V našem šlechtitelském programu byla zavedena genomická selekce, která využívá informace z DNA na výpočet genetických vztahů mezi zvířaty. Genomická selekce poskytuje o mnoho vyšší přesnost odhadu plemenných hodnot a zvyšuje genetický pokrok. Umožňuje také šlechtění na nové vlastnosti, na které by šlechtění bylo velice obtížné, jako je například odolnost vůči nemocem.
2012
2009

Kančí Topigs

Společnost Topigs Norsvin začíná se selekcí zaměřenou proti kančímu pachu. Byli jsme první společností, která tak učinila. Používáme kombinaci informací z DNA, čichového hodnocení a laboratorních analýz tukové tkáně.
2009
2008

Delta a zobrazovací technologie CT

V Norsku byla zprovozněna centrální testační stanice Delta pro kance. Jedním z inovačních prvků této stanice je skenování všech kanců na CT. Tato technologie nabízí nedostižnou přesnost fenotypizace z hlediska vlastností jatečně upraveného těla. Také bylo možné objevit nové vlastnosti, dle kterých jsme začali selektovat.
2008
2006

NIRS pro hodnocení kvality

Blízká infračervená spektroskopie (NIRS) byla zavedena při hodnocení kvality masa, což poskytuje vyšší přesnost pro hodnocení vnitrosvalového tuku (IMF). NIRS rovněž umožnila měřit nové vlastnosti, jako je kvalita tuku a složení mastných kyselin.
2006
2001

Chov pro vyšší přežitelnost selat

S pomocí jedinečného protokolu vážení selat jsou všechna selata po narození a/nebo ve věku 21 dnů individuálně vážena. Tento protokol zahrnuje sběr dat o počtu struků, kojných prasnicích a datumu a důvod úhynu jednotlivých selat. Tím napomáhá jedinečnému a nedostižnému selekčnímu programu na porodní hmotnost, mateřské vlastnosti, produkci mléka, kvalitu mléčné lišty a vitalitu selat.
2001
1994

Data o komerční výkonnosti

Zahájení programu CCPS (kombinovaná selekce křížených a čistokrevných zvířat). Data o výkonnosti křížených zvířat v prostředí komerční produkce se používají k predikci plemenných hodnot čistokrevných zvířat v nukleových chovech. Výsledkem jsou robustní prasata s vyšší odolností vůči nemocem, kterým se lépe daří v obtížnějších podmínkách.
1994