Jak zvládnout krizi?!

V poslední době čelí průmysl s prasaty velkým výzvám. Mezi nejzávažnější patří zdražování cen energií a krmiva, redukce antibiotik, eliminace ZnO a samozřejmě stále se měnící jateční cena.

Během minulých týdnů jsme právě kvůli nejisté situaci na trhu uspořádali dva odborné semináře pro naše partnery, s názvem „Zvládání krize“.

Budoucnost v konzumaci vepřového masa podléhá světovým trendům. Naším cílem bylo ukázat našim partnerům, jak naše společnost reaguje na globální tlak z hlediska legislativy welfare ve formě genetického pokroku a změny výpočtu plemenných hodnot. Naším cílem je být stále nejinovativnější šlechtitelskou organizací prasat na světě, a to je možné jen díky implementovaným inovacím jako je například Innova Canada. Jedná se o náš nový nukleový chov s volným ustájením prasnic na porodnách, na základě čehož lze šlechtit prasnice vhodné do budoucích chovů našich partnerů.

Co je podle vás nejdůležitějším ukazatelem ekonomiky vašeho chovu? Podíváme-li se na to čistě z hlediska ekonomického, určitě sem bude patřit počet odstavených selat na prasnici a rok, denní přírůstek, konverze krmiva a výtěžnost JUT a jiné.

Nicméně, co když se místo zvyšování zisku zaměříme na snižování ztrát? Oproti konkurenčním genetikám soustřeďujeme šlechtění mateřských linií na udržitelnost. Průměrný počet struků prasnic TN70 přesahuje 16. To znamená, že je minimalizována potřeba kojných prasnic. To zvyšuje efektivitu práce a samozřejmě snižuje náklady spojené s krmením kojných prasnic.

Silným argumentem je z hlediska nákladů na kafilérii je i nižší mortalita selat ať už na porodně nebo na odchovně a také nižší mortalita prasnic v porovnání s jinými chovy.

Na závěr nás MVDr. Jiří Malášek seznámil s aktuální zdravotní problematikou v chovech prasat a také poskytl pár dobrých rad, jak snížit spotřebu antibiotik v chovech prasat.

To, zda naši partneři dávali pozor, jsme si ověřili malým kvízem, kde byli na závěr odměněni ti nejšikovnější! A jak už to bývá zvykem, jako poděkování za spolupráci byly na závěr oceněny i chovy s nejlepšími výsledky.

Děkujeme za Vaši účast a těšíme se na další setkání!

Sdílejte tento příspěvek: