Nový začiatok pre farmu v Boľkovciach

Minulý rok sprevádzali viaceré chovy ošípaných na Slovenku nešťastné udalosti kvôli vzplanutiu Afrického moru ošípaných (AMO). Farma ošípaných v Boľkovciach sa nedokázala ubrániť obrovskému infekčnému tlaku, ktorý bol spôsobený rozšírením vírusu AMO v populácii diviačej zveri v okolí. Farma bola nútená likvidácie viac ako 8000 ošípaných.

Avšak, každý koniec je nový začiatok a preto je pre nás naskladnenie prasničiek na farmu v Boľkovciach veľkým potešením. Celkovo bude na farmu naskladnených 500 prasničiek TN70 a Z-línie. Prasničky budú dovezené z rozmnožovacieho chovu z Nemecka, ktorý disponuje vysokým zdravotným statusom.

Prasničky Z-línie sú jedným z dvoch línií potrebných k produkcii prasničiek TN70. Naskladnením čistokrvných prasničiek bude chov v budúcnosti schopný produkcie vlastných prasničiek pre obnovu svojho stáda, a tým sa stane chovom InGene.

Pre produkciu jatočných ošípaných budú na farme používané inseminačné dávky plemena Norsvin Duroc. Všetky inseminačné dávky budú pochádzať z českej inseminačnej stanice PLEBO CZ. Kontinuálna produkcia bude zabezpečená pravidelným rozvozom inseminačných dávok, a to raz týždenne.

Sme radi, že produkcia bravčového mäsa na Slovensku ešte nie je minulosťou a samozrejme je pre nás veľkým potešením, že môžeme byť súčasťou tejto spolupráce.

Celému tímu Družstvo Agrospol prajeme veľa úspechov s prasničkami Topigs Norsvin.

Sdílejte tento příspěvek: