Topigs Norsvin zavádí nové ředidlo spermatu

Společnost Topigs Norsvin zavádí nové ředidlo spermatu s názvem Solusem Bio+. Toto ředidlo má upravené antimikrobiální složení, lépe chrání spermie a tím zvyšuje jejich přežitelnost. S přípravkem Solusem Bio+ je možno používat starší sperma bez jakékoliv ztráty plodnosti. Nové ředidlo pomáhá inseminačním stanicím zlepšovat kvalitu produkce. Prodloužená životnost usnadňuje distribuci spermatu a zvyšuje jeho efektivitu.

Toto nové ředidlo s dlouhou životností bylo důkladně testováno jak v rámci laboratorních zkoušek, tak i rozsáhlých praktických zkoušek. Při jedné z nich bylo více než 6500 prasnic na 12 komerčních farmách v Nizozemí inseminováno spermatem s přídavkem ředidla Solusem Bio+. Inseminace byly provedeny v různých okamžicích po produkci inseminačních dávek. Výsledky zkoušek jasně prokázaly, že doba provedení inseminace neměla žádný významný dopad na plodnost, protože nebyly pozorovány žádné negativní účinky na zabřezávání nebo velikost vrhu ve srovnání s čerstvě odebraným semenem.

Na základě laboratorních výsledků a testů se společnost Topigs Norsvin rozhodla začít používat toto nové ředidlo spermatu Solusem Bio+ jako své patentované ředidlo. Bude zavedeno v průběhu roku 2019 na všech inseminačních stanicích zapojených do podpůrného programu AIM Worldwide. AIM Worldwide je název dceřiné společnosti Topigs Norsvin, která dohlíží na produkci 13 milionů dávek spermatu ročně.

Sdílejte tento příspěvek: