Středoevropské setkání AIM

Dne 28. března se v prostorách penzionu Nový Rybník v Obořišti konalo setkání zástupců firmy AIM Worldwide, firmy Topigs Norsvin Central Europe, a majitelů a provozovatelů inseminačních stanic v České republice, Polsku a Slovinsku. Cílem setkání bylo seznámit účastníky s novinkami, které byly prezentovány na letošní mezinárodní konferenci AIM Worldwide ve Winnipegu v Kanadě.

Simon Amstutz, zástupce firmy Topigs Norsvin v České republice, přivítal účastníky a zároveň představil aktivity AIM Worldwide ve střední Evropě. V této oblasti je 8 inseminačních stanic spolupracujících s AIM Worldwide, přičemž 3 z nich se nachází v České republice.

Informace o firmě AIM Worldwide a jejím poslání se účastníci dozvěděli přímo od ředitele této společnosti, Jana Sallevelta. Jedná se o dceřinou společnost firmy Topigs Norsvin, zaměřenou na produkci spermatu s cílem optimalizovat reprodukci a přenos genů v chovu prasat. Na vlastních a partnerských inseminačních stanicích AIM Worldwide je ročně produkováno více než 13,5 miliónů inseminačních dávek, což z něj činí největší síť producentů kančího spermatu na světě. Specializuje se na služby a podporu managementu inseminačních stanic po celém světě. Výzkumný program společnosti AIM Worldwide se zaměřuje na vlastnosti kanců a prasnic, parametry kvality spermatu, ředidla, techniky inseminace a biologickou bezpečnost.

Vlado Vukovic, jeden z auditorů společnosti AIM Worldwide, hovořil o mezinárodních výzkumech v oblasti reprodukce prasat, které řešily například využití nanotechnologií. Výsledky výzkumu ukazují, že v budoucnu bude možné separovat spermie na živé a mrtvé nebo detekovat bakterie a viry ve spermatu.

Péter Palásti, odborník na produkci inseminačních dávek z Maďarska, představil výsledky z testování nového ředidla Solusem Bio+, které probíhá již od roku 2015. Cílem tohoto výzkumu je prodloužení doby přežitelnosti spermií a snížení použití antibiotik.

Poté se ujal slova opět Vlado Vukovic, který účastníky informoval o technikách zjišťování subfertility, kvalitě embryí a možném vývoji asistované reprodukce v chovu prasat. Přestože standardní analýza ejakulátu v laboratořích dokáže odhalit subfertilní kance, ne vždy je tato metoda stoprocentní a může se stát, že i kanec s vyhovujícími parametry spermatu vykazuje nízkou plodnost. Pro zvýšení přesnosti analýzy spermatu je nutné nalézt takové vlastnosti spermií, které nejsou při tradiční analýze zjistitelné. Jednou z možností, která se pro tuto analýzu nabízí, je průtoková cytometrie. Díky této analýze získáme o každé spermii velmi cenné informace, jako například její velikost, tvar a zejména index fragmentace DNA. Spermie, která obsahuje fragmentovanou DNA je stále schopna oplodnit oocyt, čímž konkuruje zdravým spermatickým buňkám. Toto oplodnění zahájí embryonální vývoj, ale jakmile je DNA zygoty aktivována, poškozená DNA způsobí buď časnou embryonální mortalitu nebo narušení embryonálního vývoje. Využití kanců s vysokou úrovní fragmentace DNA tedy vede k narození menších vrhů a snížení procenta oprašenosti. Existuje ale možnost, že se díky detailní analýze tito kanci ani nedostanou do procesu produkce inseminačních dávek.

Po obědě následovala prezentace o biosekuritě inseminačních stanic, přednášená Péterem Palástim, ve které se hosté dozvěděli, jaká jsou největší rizika, jak zvýšit bezpečnost stanice a jak správně provádět očistu a dezinfekci vybavení stanice.

Na závěr popsal Jan Sallevelt nově připravovaný software pro inseminační stanice, tzv. AIM BoarPro software. Tento software by měl umět zpracovat veškerá data z inseminační stanice, přes evidenci kanců, parametry spermatu, objednávky inseminačních dávek až po inventář a vyhodnocení ekonomiky stanice. Lze očekávat, že během let 2019/2020 se tento software začne využívat na všech inseminačních stanicích AIM po celém světě.

Sdílejte tento příspěvek: