Seminář pro chovatele prasat 2019

Společnost Topigs Norsvin Central Europe uspořádala v letošním roce první semináře pro chovatelskou veřejnost, 13. března v Němčicích v Čechách a 20. března ve Vémyslicích na Moravě. Semináře se zúčastnilo přes 60 hostů, nejen z řad chovatelů, ale také veterinárních lékařů, výživářů a plemenářů.

Úvodní slovo patřilo Simonu Amstutzovi, který přivítal účastníky a seznámil je s programem. V první části své prezentace Simon Amstutz informoval o tom, jakým směrem se ubírá šlechtění prasat Topigs Norsvin. Při šlechtění mateřských linií je kladen důraz na vyvážené šlechtění, což v praxi znamená, že snahou je získat nejen vysoký počet narozených selat, ale zároveň i vysoký počet selat odchovaných. Předpoklady, které vedou k dosažení dobrých výsledků a kterých lze dosáhnout šlechtěním, jsou vysoká porodní hmotnost selat a jejich vyrovnanost, vysoký počet struků a dobrá mléčnost prasnic. Genetický potenciál prasnic, spolu s kvalitním managementem chovu a krmením vede k minimalizaci využívání kojných prasnic či umělého odchovu. Ve druhé části prezentace se účastníci seznámili s aktuální situací afrického moru prasat nejen v Evropě, ale také v Asii a s dopady, které mohou kvůli nekontrolovatelné expanzi nastat. Po této části byla diskutována různá opatření, vedoucí k maximálnímu zabezpečení chovů před zavlečením nákazy. Poslední část prezentace Simona Amstutze byla věnována doporučením, vedoucích k využití genetického potenciálu prasnic TN70, počínaje klíčovými okamžiky při přípravě prasniček, přes výživu prasnic, řízení jejich kondice až po správné načasování inseminace.

Po přestávce dostal slovo MVDr. Jiří Malášek, externí veterinární lékař Topigs Norsvin, jehož prezentace byla zaměřena na porodnu prasnic. Neustálý pokrok v chovu prasat, ať už z pohledu genetiky, výživy, léčiv, ochrany chovů, či práce chovatelů, eliminuje výskyt určitých zdravotních problémů. Každý, kdo se podílí na produkci vepřového masa se však neustále setkává s problémy novými. Aby se těmto problémů předešlo, nebo jejich dopady byly co nejvíce minimalizovány, je nutné o nich mít dostatečné množství informací, diskutovat o nich a hledat řešení. V prezentaci Jiřího Maláška byly probírány otázky, týkající se očisty a dezinfekce prasnic před porodem, přípravy porodny, zacházení s prasnicemi, vakcinace, medikace antibiotiky, technologií krmení, obohacujících materiálů, indukcí a synchronizací porodů, monitoringu porodů, asistencí při porodu, zásad použití oxytocinu, ztrát selat na porodně, a v neposlední řadě zdravotního stavu prasnic na porodně. Čím dál častěji se setkáváme s otravami, které jsou způsobeny mykotoxiny. Ze všech hospodářských zvířat jsou to právě prasata, která jsou k mnoha druhům mykotoxinů nejcitlivější. S rostoucí průměrnou teplotou v České republice lze očekávat výskyt nových druhů plísní, napadajících obiloviny, luskoviny i olejniny a s tím spojený výskyt, dosud neznámých mykotoxinů. Během prezentace byly průběžně zodpovídány otázky účastníků.

Po formální části programu následoval oběd a posezení u kávy, během kterého hosté pokračovali v diskuzi.

Sdílejte tento příspěvek: