TN Tempo lépe zvládá PRRS

V nezávislém pokusu provedeném ve velkém chovu prasat ve Spojených státech, který je součástí integrace, dosáhli potomci kance TN Tempo lepších výsledků než potomstvo nejvýznamnějšího konkurenčního kance na americkém trhu. Výsledky pokusu ukazují, že potomstvo TN Tempo má vyšší přírůstky hmotnosti a lepší konverzi krmiva, a dále také významně vyšší přežitelnost, což vede k produkci vyššího počtu zpeněžených prasat. Výsledkem je ekonomický přínos 9 $ (200 Kč) v porovnání s konkurenční linií.

Výsledky tohoto pokusu prokazují výjimečné vlastnosti potomků kance TN Tempo, který je vyšlechtěn na vysokou odolnost. Přirozená robustnost, uniformita a rychlý růst potomků kance TN Tempo znamenají zdravější zvířata, lepší welfare a nižší spotřebu antibiotik. Tato selata se snadno chovají a mají vyšší produkční efektivitu a ziskovost.

Sdílejte tento příspěvek: