Topigs Norsvin zohledňuje preference spotřebitelů

Význam kulinářských vlastností masa roste. Pro zpracovatele a maloobchod se stávají prostředkem, jak se odlišit na trhu. Senzorický panel Topigs Norsvin, složený ze zkušených hodnotitelů, pomáhá našim zákazníkům. Závazkem a cílem společnosti Topigs Norsvin je kvalitní finální produkt – chutné vepřové maso.

Společnost Topigs Norsvin využívá kvalifikované hodnotitele kulinářských vlastností vepřového masa ze svých užitkových produktů. Na rozdíl od jiných panelů je skupina hodnotitelů, kterou využívá Topigs Norsvin, složena z žen a mužů různého věku. Díky tomu je panel porovnatelný se spotřebitelským prostředím.

Členové senzorického panelu jsou posuzováni podle svých schopností rozlišit barvu, vůni a chuť. Absolvují také školení o správné terminologii pro popis chutě a textury masa. Pro udržení vysoké kvality hodnocení jsou členové pravidelně přezkušováni.

Standardizovaný způsob práce, který maloobchod ocení

Maloobchodníci si cení našeho senzorického panelu, protože odpovídá tomu, jak jejich výrobky vnímají zákazníci. Vzorky pro hodnocení jsou získávány buď přímo z jatek, nebo jsou nakupovány v místním obchodě, aby šlo o tentýž produkt a simulaci zkušenosti zákazníka kupujícího maso. Každý hodnotitel posuzuje barvu (podle japonské stupnice klasifikace barvy), vnitrosvalový tuk (podle karet USDA) a provádí subjektivní hodnocení vlastností, jako je vůně a celkový vzhled.

Senzorický panel používá standardizované postupy přípravy, tepelného zpracování, ochutnávání a klasifikace vzorků. Jedná se například o následující procesy:

  • Příprava vzorků vepřového masa je prováděna standardním postupem, aby nedošlo ke zkreslení u jednotlivých vzorků. Pánev, kde je vzorek upravován, je vyložena fólií, aby se zabránilo případnému přenosu chuti z povrchu pánve do vzorku.
  • Každý kousek masa se upravuje při středně vysoké teplotě a otáčí každé tři minuty. Pokračuje se, dokud vnitřní teplota masa nedosáhne 72 stupňů Celsia a potom se vzorek odstaví.
  • Každý hodnotitel dostane obdélníkový vzorek, jehož větší část tvoří maso a menší část tuk v poměru odpovídajícím původnímu nerozdělenému vzorku.
  • Chuťové hodnocení se provádí za kontrolovaného osvětlení v individuálních kabinách, aby bylo minimalizováno vizuální zkreslení a umocněno vnímání chuti.
  • Hodnotitelé dostávají ke krájení masa nůž s hladkou čepelí bez zoubků, aby mohli posoudit tuhost masa.

Hodnotitelé posuzují vzorek podle vůně a hlavních vjemů při konzumaci. K nim patří křehkost, šťavnatost a chuť masa. Nakonec ohodnotí celkovou přijatelnost vzorku. Systém klasifikace je založen na liniové stupnici ohraničené dvěma extrémy – vysoce přijatelný a vysoce nepřijatelný. Tato metoda zabrání zkreslení, které hrozí při použití numerického bodování.

Data se také získávají z laboratoře pro hodnocení kvality masa

Topigs Norsvin také sbírá data z laboratoře hodnocení kvality masa. Tato analytická data zahrnují pH masa, barevné skóre, ztrátu vody okapem, hodnocení síly střihu a síly potřebné k ukousnutí masa. Řezná síla a síla skusu se měří na standardizovaném plátku masa o tloušťce 1 cm. Získaná data jsou statisticky zpracována, aby se zjistilo, které vlastnosti jsou rozdílné mezi jednotlivými vzorky.

Výsledky hodnocení senzorického panelu a data z laboratoře nám umožňují v diskusích s našimi obchodními partnery v rámci řetězce, včetně maloobchodního sektoru, vybrat, které produkty jsou nejvhodnější pro jejich trh. Na základě těchto znalostí dokážeme zajistit, aby naše zvířata vyhovovala požadavkům spotřebitelů, a poskytujeme našim obchodním partnerům detailní informace o nabízených produktech. Tento přístup zaručuje maximální využití genetického potenciálu produktů Topigs Norsvin v celém řetězci, až po kuchyň spotřebitele.

Videoukázku práce senzorického panelu uvidíte zde: https://vimeo.com/320753907


Skupina pro kvalitu masa Topigs Norsvin

Odborníci z Topigs Norsvin Meat Group (Skupina pro kvalitu masa) pomáhají chovatelům, zpracovatelům a maloobchodům poskytovat kvalitní vepřové maso, které nejlépe vyhovuje požadavkům trhu. Tato unikátní skupina sdružuje výzkumníky, odborníky na kvalitu masa, genetiky a marketingové experty z celého světa, kteří společně využívají svoje znalosti pro podporu technologické kvality, kulinářských vlastností a dalších aspektů kvality vepřového masa. Skupinu pro kvalitu masa můžete kontaktovat prostřednictvím zástupce společnosti pro váš region nebo mailem na info@topigsnorsvin.com

Sdílejte tento příspěvek: