Norsko: průměrný přírůstek nad 1 000 g/den

V roce 2017 překročil průměrný denní přírůstek u prasat ve výkrmu poprvé pomyslnou hranici 1 000 gramů. Počet odstavených selat na prasnici a rok se zvýšil o jedno sele. Zároveň poklesly úhyny u odstavených selat i prasat ve výkrmu. Tohoto úspěchu bylo dosaženo s téměř 100 % genetiky Topigs Norsvin.
Ingris, systém pro řízení chovů prasat v Norsku, ukazuje, že se průměrný denní přírůstek u prasat ve výkrmu zvýšil z 996 gramů v roce 2016 na 1 019 gramů v roce 2017. 33 % nejlepších farem dosáhlo přírůstků přes 1 100 gramů denně. Tyto farmy měly konverzi krmiva 2,59. Při této zvýšené užitkovosti byla mortalita 1,4 %, o 0,2 % nižší než v roce 2016.

O jedno sele na prasnici více, nižší úhyn

V roce 2017 bylo odstaveno o jedno sele na prasnici více než v roce 2016. 33 % nejlepších chovů dosáhlo 29 odstavených selat na prasnici a rok. Počet narozených selat ve vrhu se zvýšil o 0,2. Zvýšení produkce nemělo negativní dopad na úhyny selat. Naopak, mortalita dokonce poklesla o 0,4 %, tedy na 11,7 %. Nesmíme zapomenout, že v Norsku se selata odstavují v 5 týdnech a na porodnách se používá výhradně volné ustájení prasnic.

Tak vypadá nejmodernější vyvážené šlechtění Topigs Norsvin

Výsledky norských chovů v roce 2017 ukazují, že i vyšší produkce může jít ruku v ruce s lepší robustností zvířat. Je vidět, že vyvážený šlechtitelský přístup společnosti Topigs Norsvin nese ovoce i přímo na úrovni farem.

V Norsku téměř všichni chovatelé prasat používají genetiku Topigs Norsvin. Výsledky v Norsku tedy přímo odrážejí schopnosti genetiky Topigs Norsvin. Norsko bylo jednou z prvních zemí, která začala používat prasnice TN70. V roce 2017 prasnice TN70 tvořily již 53 % z celkového stavu prasnic. Zdravotní stav jejich selat je vynikající, Norsko je prosté PRRS a mykoplazmových infekcí.

Sdílejte tento příspěvek: