TN70: alternativa pro Dánsko

Bertel Bovbjerg je odhodlán být součástí silné a zdravé budoucnosti dánského odvětví chovu prasat. Tento mladý farmář pochází z rodiny, která se již léta zabývá chovem prasat, a miluje práci v rozmnožovacím chovu. Proto se jeho chov stal rozmnožovacím chovem pro genetiku Topigs Norsvin.

Bertel Bovbjerg uvedl na dánský trh linii TN70. „My, farmáři, jsme slíbili své vládě, že snížíme celkový úhyn v produkci prasat na maximálně 20 % do odstavu, včetně mrtvě narozených selat. Dalším trendem do budoucna je ustájení prasnic na porodně ve volných kotcích. S lokálními genetikami, které jsou aktuálně k dispozici, nic z toho není možné. Proto volím TN70. S touto prasnicí mohou farmáři realizovat všechny tyto výzvy pro budoucnost mnohem snadněji.’’

Efektivní krmivo pro dosažení vyšší produkce vepřového masa

Bertel si je vědom, že zejména mladá generace přemýšlí jinak. Mladí chovatelé se již nezaměřují na vysoký počet selat. Hledí spíše na celkovou ekonomiku chovu. To znamená hodnotit provoz jako celek. Kolik krmiva a práce je potřeba na produkci kilogramu vepřového masa? Mladí volí dobré výsledky ekonomiky chovu.

Linie TN70 přispívá velmi významně k ziskovosti chovu prasat. Všechno začíná prasnicí, která má o dva struky více než dánské prasnice. Také novorozená selata jsou asi o 250 gramů těžší a pod prasnicí i po odstavu rostou rychleji. To všechno vede k většímu počtu prasat vysoké kvality a dobrého zdraví během celého produkčního cyklu, mimo jiné i díky menšímu počtu přesunů selat na porodně.

Mladá generace myslí jinak

Bertel pozoruje, že stále více mladých dánských chovatelů orientovaných na budoucnost začíná přemýšlet o alternativě tradiční genetiky. Každý má pro to vlastní důvody. Někteří chtějí chovat prasata, která nevyžadují tolik práce, jiní chtějí omezit použití zinku, antibiotik či náhražek mléka, další chtějí v rámci svých omezených možností chovat víc prasnic, či potřebují prasnici, která bude vhodná pro okrajové trhy požadující volné ustájení na porodně nebo ve venkovních kotcích.

Tyto požadavky dokonale splňuje prasnice TN70 s vyváženým šlechtitelským cílem, který se zaměřuje nejen na vysoký počet narozených selat, ale i na jejich vitalitu, mateřské vlastnosti prasnic, robustnost, dobrou zvladatelnost apod.


Informace o farmě

Bertel Bovbjerg řídí SPF rozmnožovací chov s 600 prasnicemi ve Stenderupu a SPF rozmnožovací chov se 400 prasnicemi v Thy v Dánsku. Prodává prasničky TN70 zákazníkům v Dánsku i v zahraničí. Na jeho farmě pracuje 7 zaměstnanců. Společnost Bovbjerg Genetics začala pracovat s genetikou Topigs Norsvin na počátku roku 2018.

Další informace viz www.bovbjerg-genetics.dk

Sdílejte tento příspěvek: