TN Tempo přispívá k efektivitě práce

Jak řídit farmu s prasnicemi, výkrmem a rostlinnou výrobou s omezenou pracovní silou. Robustnost TN Tempo umožňuje bezproblémový chov, bez zdravotních problémů. To vede k efektivní a snadné produkci.

Bratři Weijsovi sami zvládají provoz své farmy, kde jsou prasnice, výkrm a rostlinná výroba, mají pouze jednoho zaměstnance na poloviční úvazek. Provozovat chov této velikosti s omezenou pracovní silou vyžaduje bezproblémovou a snadnou produkci. Základem jsou zvířata, která zvládají náročné situace bez problémů a průtahů. Prasata TN Tempo jsou právě taková díky své robustnosti, a přispívají k efektivnímu, bezproblémovému chovu v oblasti s jednou z největších koncentrací prasat v Evropě.

Příznivý vliv od prvního dne

Pozitivní vliv genetiky TN Tempo je vidět už na porodně. „Selata jsou od narození silná a robustní. Využíváme jejich vrozený apetit a začínáme předkládat mléčnou krmnou směs již od druhého dne života. Mléčné krmivo postupně nahrazujeme prestartérem ve 2 týdnech věku selat,” vysvětluje Jos Weijs. Apetit selat je dobře vidět, protože krmítka jsou prázdná již za několik hodin po naplnění.

Jos Weijs využívá vrozený apetit potomstva TN Tempo. Krmivo podává od 2. dne.

Jos Weijs říká: „Nepotřebujeme žádné drahé, vyšperkované krmné směsi, stačí standardní krmivo od našeho dodavatele.” Odstav s tímto běžným krmivem také probíhá hladce. Nedochází k žádným problémům ani narušení zdraví. Selata TN Tempo žerou pořád.

Ani když jsou selata převedena do stáje pro výkrm, neobjevují se žádné problémy. A opět nepoklesne příjem krmiva, ani při změnách krmných směsí v průběhu výkrmu. Příjem krmiva ve výkrmu je vysoký, téměř adlibitní. Výkrmová prasata TN Tempo jsou dobrými jedlíky s velkým apetitem. Díky tomu a své robustnosti využívají krmivo tak dobře, že náklady na kilogram přírůstku jsou o 0,05 euro nižší, než je holandský průměr.

Žádné zdravotní problémy v regionu s vysokou koncentrací prasat

Zdraví není problémem na farmě Weijsových. To je další silná stránka genetiky TN Tempo. Farma bratří Weijsových se nachází v jihovýchodní části Nizozemí, což je oblast s jednou z nejvyšších koncentrací prasat v Evropě. Jejich farmu obklopují další velké moderní chovy prasat. Kterýmkoliv směrem se podíváte, vidíte stáje s prasaty vzdálené jen několik set metrů.

I v regionu s vysokou koncentrací prasat se nepoužívají téměř žádná antibiotika.

Jejich chov s konvenčním zdravotním statusem nevyžaduje žádná speciální zdravotní opatření, jen běžnou biosekuritu. Transportují selata svými vlastním nákladním automobilem a vyhýbají se míchání selat při převozu na výkrm. Jediná vakcinace, kterou používají, je proti cirkovirům (PCVAD) a jediným zdravotním problémem, který se u nich vyskytuje, jsou streptokoková onemocnění.

Zdraví a robustnost prasat ve výkrmu se odrážejí v nízké mortalitě. Veterinární náklady jsou rovněž nízké. Nepoužívají se téměř žádná antibiotika. Pouze vzácně, když se objeví střevní adenomatóza prasat (PIA), nebo u individuálních případů, například infekcí končetin. Díky tomu činí veterinární náklady na jedno zpeněžené prase 0,25 euro. Holandský průměr je přitom třikrát vyšší.

Kvalita selat a úspěch ve výkrmu

Bezproblémový výkrm má svůj základ již na porodně a v odchovu. René Weijs tvrdí: „Pokud máte na začátku kvalitní sele, víte, že výkrm bude probíhat dobře. Robustnost potomků TN Tempo na počátku života se projeví i ve výkrmu.”

Bratři Weijsovi považují TN Tempo za důležitý předpoklad efektivního provozu s nízkou pracovní náročností. „Jen s malou pomocí zvládneme celou farmu. TN Tempo nám usnadňuje práci, která pak přináší uspokojení a radost.”


Neobvyklá vlna horka

V létě roku 2019 padaly v Nizozemí teplotní rekordy. Poprvé v historii překročila teplota 40 stupňů Celsia. V zemi, kde za normálních okolností dosahují letní vedra 35 °C, představuje tento důsledek globálního oteplování nové výzvy pro chovatele prasat, protože stáje a ventilace nejsou konstruovány pro tak vysoké teploty. Zejména ve stájích pro výkrm se vnitřní teplota výrazně zvýšila. René Weijs to komentuje: „I my jsme měli problémy, ale když se na to zpětně podívám, výkrmová prasata TN Tempo si s tím poradila docela dobře. Přírůstky nebyly ovlivněny tolik jako v ostatních chovech s jinou genetikou. Příjem krmiva také nijak výrazně nepoklesl.”

Bratři Jos (vrchní obrázek, společně se synem Rickem) a René Weijs (spodní obrázek) z Castenray (na jihovýchodě Nizozemí) provozují farmu se 750 prasnicemi Topigs Norsvin, 3’300 místy ve výkrmu a 40 hektary půdy. Dovážejí prasničky na farmu a transportují selata mezi jednotlivými lokalitami. Také převážejí selata třetím stranám, které nakupují část jejich produkce. Toto vše zvládají s jedním zaměstnancem na poloviční úvazek (20 hodin týdně), který pracuje na porodně. Otec bratrů Weijsových také několik hodin týdně pomáhá.
Prasnice odstavují 32,2 selat ročně, živě narozených selat ve vrhu je 16 a mortalita do odstavu 13 %.
Prasata ve výkrmu mají konverzi krmiva 2,32, náklady na krmivo na kilogram přírůstku jsou 0,61 euro. Denní přírůstek je 813 gramů a úhyn 3,5 %. Jatečné výsledky: zmasilost 59,4 %, výška svaloviny 66 mm a výška hřbetního tuku 13,5 mm.

Sdílejte tento příspěvek: