Zdravá a odolná zvířata pro efektivní produkci

Společnost Porcisan vlastní chovy prasat na jihovýchodě Španělska. Svoji činnost provozuje v provinciích Murcia, Alicante, Almeri, Albacete a Sevilla. Tato rodinná firma byla založena v roce 1986. Tehdy měli farmu se 600 prasnicemi. Předtím se členové rodiny věnovali obchodu s prasaty po více než 100 let.

Dnes má Porcisan 15 000 prasnic v šesti užitkových chovech a pronajímá si stáje pro výkrm prasat, která se narodí na farmách s prasnicemi. Nedávno koupili novou míchárnu krmiv, aby mohli zvýšit svoji výrobní kapacitu a splnit plán růstu společnosti. Od samého začátku využívá Porcisan genetiku Topigs Norsvin.

Společnost také vyrábí slavnou iberskou šunku. K její produkci je určeno 1 500 prasnic. Celý výrobní proces, zrání a marketing šunky zajišťuje jejich vlastní firma, Vitalus Distribución Alimentaria.

Rodinná firma Porcisan plánuje, samozřejmě v závislosti na podmínkách, že stavy jejích prasnic vzrostou zhruba na 20 000 během příštích 3 až 5 let. „Nemáme konkrétní cíl. Rychlost našeho růstu bude ovlivněna tím, zda se nám podaří získat pozemky pro stavbu nových velkých stájí pro prasnice,“ vysvětluje ředitel Antonio Sanchez. „Nové stáje pro prasnice stavíme pouze tehdy, když jsme si jisti, že se jedná o region a lokalitu, kde je možné zahájit a udržet chov prostý PRRS.“

Nepřítomnost PRRS znamená vynikající zdravotní stav

Chov prostý PRRS není jen jedním z cílů společnosti Porcisan, je to její filosofie. Jejich hlavní veterinář, Pedro Gomes, prohlašuje: „Absence onemocnění PRRS je známkou vynikajícího zdravotního stavu. Pokud máte chov prostý PRRS, pak je jeho zdraví celkově na vysoké úrovni.“ A vysoká úroveň zdravotního stavu je jedním ze základních kamenů filosofie společnosti Porcisan. Zdravá zvířata mají vyšší a efektivnější produkci.

Vysoká efektivita, a v souvislosti s ní i ziskovost, jsou hlavním cílem společnosti Porcisan. Antonio Sanchez říká: „Musíme být konkurenceschopní, pokud se chceme v budoucnu udržet jako výrobci vepřového masa. To znamená, že musíme zvyšovat jednak objem produkce a dále také její efektivitu. V současné době se porovnáváme s ostatními španělskými producenty vepřového. Uvědomujeme si však, že do budoucna bude růst význam evropského trhu pro naše produkty. Ve Španělsku je momentálně situace taková, že každé prase vyrobené navíc musí jít na export. Proto je tak důležitá naše konkurenceschopnost v evropském měřítku.“ S ohledem na tuto evropskou a potažmo globální perspektivu zvažuje Porcisan investice do masného průmyslu jako hlavní výzvu budoucnosti.“

Potřebujeme robustní zvířata

Společnost Porcisan má své chovy na jihovýchodě Španělska. V rámci Evropy to není nejvhodnější oblast pro chov prasat, neboť v létě je tam velmi horko. Nicméně chov prasat má v tomto regionu dlouhou tradici a chovatelé se již přizpůsobili extrémním klimatickým podmínkám. I zde jsou úspěšní chovatelé, kteří v posledních letech výrazně expandovali. „Musíme zvládnout vysoké teploty. Není to lehké ani dnes, kdy máme moderní stáje s řízeným mikroklimatem,“ vysvětluje Pedro Gómez. „Potřebujeme hlavně velmi robustní prasata. Proto jsme používali prasnice Topigs 40, které se vyznačují robustností a odolností.“ Porcisan však přešel na prasnice TN70 od Topigs Norsvin. K tomuto kroku se odhodlali po dlouhých diskusích. Zpočátku nebylo jasné, zda je tato nová prasnice vhodná pro drsné klima jihovýchodního Španělska. Je dostatečně odolná?

Zleva doprava Pedro Gomez (veterinář), Antonio Sanchez (majitel), Ana Belen Sanchez (vedoucí pro mezinárodní komunikaci)

Zástupci firmy Porcisan navštívili chovy v Nizozemí, které jako první testovaly novou genetiku. Během této návštěvy nabyli přesvědčení, že si musejí udělat test sami. Prasnice TN70 by mohla pozvednout užitkovost v chovech firmy Porcisan na vyšší úroveň a zároveň zvednout efektivitu. V roce 2014 inseminovali zhruba 220 prasnic Topigs Norsvin A-linie ve svém prarodičovském stádě semenem Norsvin Landrace. A-linie je jednou z linií large white Topigs Norsvin. Narozené prasničky TN70 byly testovány v chovech společnosti Porcisan. Většina těchto prasnic je nyní už po druhém vrhu a jejich výsledky jsou tak dobré, že se Porcisan rozhodl učinit další krok a nahradit celé stádo prasnic prasnicemi TN70. Mezitím dovezli asi 2 000 prasnic TN70 z Německa, aby si mohli udělat rozsáhlý a přesný test. Tyto prasnice jsou nyní na druhé paritě a jsou kombinací linií Norsvin Landrace a Z-linie, což je další z linií large white společnosti Topigs Norsvin.

1,5 narozeného a odstaveného selete navíc

První výsledky ukazují, že prasnice TN70 produkují v prvním vrhu o 1,5 selete více. O 1,5 se zvýšil jednak počet živě narozených selat, ale i počet odstavených selat na vrh. Stejné výsledky máme na druhém vrhu. Tyto údaje jsou hlavně z léta. Prasnice si tedy i v nepříznivém klimatu vedou dobře. Pedro Gomez říká: „Naučili jsme se, jak se starat o tuto prasnici s vyšší užitkovostí.“

Je ještě brzy na to, abychom mohli posoudit, jak si nová genetika vede ve výkrmu. Pro Porcisan je efektivita ve výkrmu stejně důležitá, jako vysoká produkce selat. „Zatím jsme došli k závěru, že výsledky jsou srovnatelné nebo lepší než u prasnic Topigs 40,“ tvrdí Pedro Gomez. „Ale to je zatím pouze první dojem. Jsem si jist, že potomstvo TN70 bude ještě efektivnější. Když se podíváme na prasnice, tušíme vysoký produkční potenciál.“

Zaměstnanci farem mají rádi prasnice TN70. Snadno se s nimi pracuje, jsou velmi klidné a krotké. Líbí se jim povaha zvířat a to se odráží i ve vyšší efektivitě jejich práce.

Krátké ticho

Zeptali jsme se Pedra Gomeze a Antonia Sancheze, co by se podle jejich názoru mělo zlepšit u prasnic TN70. Odpovědí nám bylo překvapení a ticho. Momentálně nevidí nic, co by bylo potřeba zlepšovat. „Jsme zvědaví, jaké budou rozdíly mezi zvířaty dovezenými z Německa, která mají geny Z-linie, a našimi kříženci s A-linií. Rádi bychom věděli, jak moc zvyšuje A-linie robustnost zvířat.“

Sdílejte tento příspěvek: