Plemenná hodnota pro rezistenci vůči PRRS

Společnost Topigs Norsvin nedávno začlenila selekci na vyšší přirozenou rezistenci vůči onemocnění PRRS s využitím markeru WUR SNP do odhadu plemenné hodnoty. WUR SNP je genetický maker pro hlavní gen podmiňující přirozenou rezistenci vůči PRRS.

Několik studií prokázalo, že zvířata s příznivým WUR genotypem jsou odolnější vůči PRRS díky nižší virové zátěži a vyššímu dennímu přírůstku i po infekci virem PRRS. To znamená, že prasata s příznivým genotypem lépe zvládla infekci a zmenšil se celkový ekonomický dopad onemocnění.

Zahrnutí selekce na zvýšenou rezistenci vůči PRRS ve šlechtitelském programu Topigs Norsvin představuje přirozenou a snadno dostupnou strategii tlumení nejnákladnějšího onemocnění prasat na světě. Začleněním genotypu WUR SNP do šlechtitelského programu vytvořil Topigs Norsvin účinný mechanismus obrany proti tomuto ekonomicky významnému onemocnění.

Společnost Topigs Norsvin nadále investuje do šlechtění na přirozenou rezistenci vůči konkrétním onemocněním, jako je například PRRS, a také do celkové odolnosti vůči infektům. Díky tomu budou zvířata zdravější a posílí se trvalá udržitelnost produkce prasat.

Sdílejte tento příspěvek: