40 miliónů prasat v Pigbase

Pigbase, šlechtitelská databáze společnosti Topigs Norsvin, nyní obsahuje data více než 40 milionů plemenných prasat. Pigbase shromažďuje údaje z nukleových chovů, užitkových farem a porážek. Také v ní nalezneme data o genomice, měření kvality masa, CT vyšetření a dalších měřeních pomocí inovativních metod, které používáme ve výzkumu a v našem šlechtitelském programu.

Čtyřicetimiliónté zvíře vložené do databáze Pigbase je sele narozené v polovině března v kanadském podniku Calvern Farms, nukleovém chovu Topigs Norsvin. Ve společnosti Calvern Farms chovají otcovskou linii TN Tempo a jsou součástí nové šlechtitelské infrastruktury budované v kanadské Manitobě. Těžištěm tohoto systému je nová centrální testační stanice pro otcovskou linii TN Tempo a mateřskou Z-linii Delta Canada, jejíž provoz bude zahájen letos v létě.

Pigbase vzájemně propojuje šlechtitelské chovy Topigs Norsvin a vytváří tak jednu velkou populaci plemenných prasat. Celosvětově je v Pigbase zahrnuto více než 1000 šlechtitelských chovů z více než 40 zemí. Díky tomu je možný rychlý genetický pokrok a jeho okamžité šíření mezi naše zákazníky na celém světě.

Foto: Eric Penner a Cathy Penner z Calver Farms se čtyřiceti milióntým prasetem v Pigbase.

Sdílejte tento příspěvek: