Topigs Norsvin: 100 let genetického pokroku

Dne 24. února 1922 založili holandští chovatelé prasat Centraal Bureau voor de Varkensfokkerij (CBV) za účelem zdokonalení šlechtění. Založení CBV bylo počátkem toho, čím je nyní Topigs Norsvin. To znamená 100 let genetického pokroku.

Během uplynulých sto let se organizace rozrostla v jednu z největších společností zabývajících se genetikou prasat na světě, která působí v téměř 60 zemích. Stejně jako v prvních letech jsou inovace stále hlavní hnací silou společnosti. V důsledku toho existuje k realizaci genetického pokroku, který je přínosem pro partnery po celém světě, více příležitostí než kdy jindy.

100 let pokroku společnosti Topigs Norsvin je především stoletím přínosů k úspěchům chovatelů prasat a k vývoji vepřového průmyslu. Společnost Topigs Norsvin je světovým lídrem ve šlechtění prasat a již sto let je významným partnerem progresivních producentů. To je dáno unikátní a skálopevnou kombinací vlivu chovatelů prasat (kteří jsou stále hlavními majiteli) a příležitostmi, které technologické inovace poskytovaly a stále poskytují. Tato kombinace také znamená, že Topigs Norsvin je vynálezcem vyváženého šlechtění. Šlechtitelská vize, která bere v úvahu zvíře jako celek. Jinými slovy: nejedná se o krátkodobé šlechtění na omezený počet znaků, ale vyšlechtění lepšího prasete jako celku. Cílem všech těchto snah je realizovat dlouhodobou a do budoucna orientovanou produkci vepřového masa.

Sdílejte tento příspěvek: